• 13.12.2022 szkolenie z pierwszej pomocy i ewakuacji dla wszystkich firm godz. 9-10 wyznaczeni ewakuacja, godz. 10-13 wyznaczeni pp w Chojnowie na Sali szkoleń.
  • 22.05.2023 godzina 9:00-13:00

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że została zmieniona forma zaplanowanych szkoleń dla pracowników administracyjno biurowych. Szkolenia te odbywają się w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy online.