Porady prawne są udzielane bezpłatnie klientom objętym stałą obsługą.

Obowiązujące akty prawne można odnaleźć na stronach: