Ochrona środowiska

Jednym z naszych priorytetów jest kompleksowa troska o środowisko oraz jego ochrona. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalny, wykwalifikowany zespół gwarantuje najwyższą jakość proponowanych przez nas usług doradztwa z zakresu ochrony środowiska.

Przeprowadzamy:

 • audyty z zakresu wymagań Prawa Ochrony Środowiska oraz normy PN EN ISO 14001,
 • proces wdrożenia systemu zarządzania wg. PN EN ISO 14001 wraz z wykonaniem niezbędnych dokumentów i przeszkoleniem pracowników.

Swoją fachową wiedzą wspomagamy firmę w działaniach nad doskonaleniem wprowadzonego systemu zarządzania wg. PN EN ISO 14001.

Wykonujemy:

 • Dokumentacje do uzyskania pozwolenia na emisję pyłów i gazów do środowiska:
 • Dokumentacje do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów;
 • Dokumentacje do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji oraz wód opadowych do środowiska;
 • Dokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
 • Dokumentacje zgłoszenia instalacji;
 • Karty informacyjne przedsięwzięć oraz oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • Zbiorcze zestawienia danych w oparciu o przedstawioną przez zleceniodawcę ewidencje odpadów o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych oraz możliwościach gospodarowania nimi, a także o urządzeniach i instalacjach umożliwiających odzyskanie oraz unieszkodliwienie tych odpadów;
 • Sprawozdania z zakresu gospodarki opakowaniami w tym roczne sprawozdania zawierającego informację o masie przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych opakowań, naliczenia opłaty produktowej;
 • Procedury zarządzania w zakresie nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz odpadami;
 • Ewidencję wytwarzanych odpadów;
 • Raporty KOBIZE;
 • Naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska;