Wprowadzone przez admin

Szkolenie okresowe dla administracji

Informujemy, że została zmieniona forma zaplanowanych szkoleń dla pracowników administracyjno biurowych. Szkolenia te odbywają się w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy online.

Profilaktyczne badania lekarskie

Pełne badania profilaktyczne wstępne, okresowe. Poniedziałek: 8:00 – 10:00 – Laboratorium medycyny pracy – badania analityczne ( wymagane skierowanie na badania od pracodawcy ) od 10:00 – 13:00 – Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny ) od 13:00 – Profilaktyczne badania lekarskie Czwatek: 8:00 – 10:00 – Laboratorium medycyny pracy – badania analityczne( wymagane skierowanie […]

Profilaktyczne badania lekarskie

Pełne badania profilaktyczne wstępne, okresowe. Wtorek: 8:00 – 10:00 – Laboratorium medycyny pracy – badania analityczne ( wymagane skierowanie na badania od pracodawcy ) od 10:00 – 13:00 – Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny ) od 13:00 – Profilaktyczne badania lekarskie Środa : 8:00 – 10:00 – Laboratorium medycyny pracy – badania analityczne ( […]