Przychodnia medycyny pracy

Przychodnia medycyny pracy

 • Badania lekarskie i laboratoryjne
 • Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • Badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • Badania wysokościowe
 • Badania dla celów higieniczno-sanitarnych
 • Aktualizacja książeczek sanitarno-epidemiologicznych
Wykonywanie badań laboratoryjnych dla klientów indywidualnych: 
 • badania podstawowe (OB, morfologia, mocz)
 • oznaczanie testów reumatycznych (CRP, RF, ASO)
 • badania biochemiczne (profil nerkowy, lipidowy, wątrobowy)
Badania specjalistyczne:
 • laryngologiczne
 • neurologiczne
 • okulistyczne
 • audiometryczne
 • spirometria