Audyty, ekspertyzy i dokumentacje

Audyty, ekspertyzy i dokumentacje

  • Audyty w zakresie bhp, ochrony środowiska, p. poż.
  • Opracowania dokumentacji techniczno ruchowej (DTR) w jęz. polskim wraz z orzeczeniem z oceny stanu bezpieczeństwa i potwierdzenie zgodności
  • Opracowania specjalistyczne: instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, opracowywanie planów ewakuacyjnych, ekspertyzy specjalistyczne
  • Analiza maszyn i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa
    – analiza pod kontem wymagań minimalnych
    – dostosowanie maszyn i urządzeń
    – certyfikat bezpieczeństwa