• 13.12.2022 szkolenie z pierwszej pomocy i ewakuacji dla wszystkich firm godz. 9-10 wyznaczeni ewakuacja, godz. 10-13 wyznaczeni pp w Chojnowie na Sali szkoleń.